Våra tjänster

Installation

Är det dags att bygga nytt? Vi erbjuder elinstallationer för bland annat företag, kontor, kommersiella fastigheter och bostäder. Vi finns där från start till färdig produktion.

Felsökning

Har du upptäckt ett elfel i systemet men
förstår inte vart orsaken ligger? Lugn, vi hjälper dig! Kontakta oss så åker vi ut för att analysera, diagnostisera och lösa problemet.

Service

Regelbunden service förlänger livslängden. Har du koll på när du senast utförde service på din el? Kontakta oss så diskuterar vi vilken servicegrad som passar bäst för ditt företag.